پاورپوینت بادگیر در معماری ایران

پاورپوینت بادگیر در معماری ایران

پاورپوینت بادگیر در معماری ایران

بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان“ باد گیر“ است. بادگیرهایی با اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی وجنوبی ایران بر حسب“ سرعت“ و ”جهت باد ”مطلوب طراحی و اجراء شده اند…

جزئیات بیشتر / دانلود